Slider

اخبار سکتور خصوصی

ویرانی در اثر انفجار ۵۰۰ تانکر، پست گمرکی افغانستان و ایران را از بین برد

انفجار فاجعه بار و آتش سوزی در یک انبار گمرک افغانستان صدها تانکر سوخت را نابود کرده و ده ها میلیون پوند خسارت به تجار وارد کرده است.

افغانستان ۵۰ تن میوه خشک از طریق لند به کانادا ارسال میکند

افغانستان برای اولین بار ۵۰ تن میوه خشک به ارزش بیش از ۵۰۰،۰۰۰ دلار از کابل به کانادا ارسال می کند. با تخمین ۴۰ روز تحویل، محموله ابتدا از ازبکستان به ترکیه …

همه اخبار

گروپ کاری ۱

انکشاف سکتور مالی

این گروپ کاری بر تسهیل دسترسی به امور مالی، توسعه سکتور بیمه، بهبود فرایندهای تجاری …

بیشتر بدانید

گروپ کاری ۲

انکشاف صادرات و تشبثات زراعتی

این گروپ کاری به روی زنجیره های ارزش تشبثات زراعتی، انکشاف صادرات، افزایش …

بیشتر بدانید

گروپ کاری ۳

توسعه و تسهیل سرمایه گذاری

این گروه کاری با افزایش دسترسی به عوامل اساسی (زمین، نیروی کاری، سرمایه و …

بیشتر بدانید

گروپ کاری ۴

تسهیل تجارت و توسعه صنعت

این گروپ کاری بر روی تسهیل تجارت و ترانزیت بین افغانستان و کشورهای منطقه و …

بیشتر بدانید

گروپ کاری ۵

حقوقی

این گروپ کاری بر تسهیل روند اصلاحات قانونی و تغییرات رویه ای برای انکشاف …

بیشتر بدانید

نمای از اصلاحات درحال اجرا

گروپ کاری۱ (انکشاف سکتور مالی)

کاهش هزینه های امنیتی بانک ها (20% از اصل قرارداد امنیتی) به منظور گسترش نمایندگی های نهاد های مالی و کاهش هزینه خدمات (60%)
طرح و تدوین چارچوب انحلال بانک ها (50%)

گروپ کاری۲ (انکشاف صادرات و تشبثات زراعت)

تطبیق ۶٪ سابسایدی صادرات قالین بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی (63٪)
نهایی سازی و تصویب طرزالعمل جدید صادرات، طرزالعمل صادرات موقت طلا و طرزالعمل سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (56%)

گروپ کاری۳ (توسعه و تسهیل سرمایه گذاری)

اصلاح پروسه توزیع نمبر تشخیصیه مالیاتی (TIN) متعدد به اشخاص انفرادی و شرکت ها (100%)
طرح جدید قانون سرمایه گذاری خصوصی (80%)

گروپ کاری۴ (تسهیل تجارت و انکشاف صنعت)

فعال سازی کمره های نظارتی بر فعالیت های کلیدی گمرکات در تمام گمرکات/بنادر (54%)
ایجاد و فعال سازی کمیته های ولایتی بمنظور تحلیل ابتدایی درخواست متقاضیان برای زمین در پارکهای صنعتی (50%)

گروپ کاری۵ (حقوقی)

تصویب قانون ضد سبسایدی و ضد دامپنگ به منظور حفاظت از صنایع داخلی و استفاده از مزایای WTO
طی مراحل و تصویب قانون جدید بیمه (40%)

شرکای ما